"12 Golongan yang Didoakan Malaikat"

Artikel Terbaru Lainnya :

1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci.
2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu shalat.
3. Orang-orang yang berada di shaf barisan depan di dalam shalat berjamaah.
4. Orang-orang yang menyambung shaf pada sholat berjamaah
5. Para malaikat mengucapkan 'aamin' ketika seorang Imam selesai membaca Al Fatihah.
6. Orang yang duduk di tempat shalatnya setelah me
lakukan shalat.
7. Orang-orang yang melakukan shalat shubuh dan 'ashar secara berjama'ah.
8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan.
9. Orang-orang yang berinfak.
10. Orang yang sedang makan sahur.
11. Orang yang sedang menjenguk orang sakit.
12. Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain.


Semoga kita termasuk golongan Orang2 yang didoakan Malaikat.
Aamiiin ya Robbal 'Alamin.
Sumber | republished by (YM) Yes Muslim !
Back to Top